Wat is CMV

Cool Moves Volley (CMV) is speciaal voor kids van 6 jaar tot en met 12 jaar. Via verschillende niveaus leer je, op een leuke manier, stapsgewijs volleyballen.

Cool Moves Volley kent veel ‘coole moves’: service, pass, set-up, smash, blok en duik. Je doet elke keer iets anders en met je team probeer je te scoren. Binnen Cool Moves Volley zijn er zes niveaus, waardoor je op je eigen niveau kunt leren smashen, duiken, serveren en blokken.

Volleybalvereniging Salvora Raalte laat ook zeer jonge kinderen volleyballen. Op dit moment hebben we een brede CMV afdeling van meer dan 50 fanatieke meiden en jongens.

Het CMV is ontwikkeld omdat het mini volleybal weinig uitdaging had en niet dynamisch en competief was voor zeer jonge kinderen. Het spelsysteem is zodanig ontwikkeld waarbij het spelniveau, de spelregels en de veldgrootte is aangepast aan de gedachten en belevingswereld van jonge kinderen.

Elke CMV speel(st)er moet succes kunnen beleven aan de oefeningen en aan het spel. Hieraan moet tijdens de trainingen ook veel aandacht besteed worden. Aan het bewegen, de verplaatsingen, balbaanherkenning en balvaardigheden van de jonge kinderen zal tijdens de trainingen door onze enthousiaste trainers en trainsters veel aandacht besteed worden. De oefeningen zullen op een speelse manier gebracht worden. De trainingen worden daarom ook altijd afgesloten met een wedstrijdje tegen een ander team.   Salvora speelt ook in competitieverband enkele toernooien in omliggende plaatsen in de omgeving van Raalte.