Samen bewegen, bouwen, binden en bloeien!

Het Salvora Sponsorteam draagt zorg voor de uitvoering van de acties die voortkomen uit het Sponsorplan (op te vragen bij het Sponsorteam), actualiseert het plan regelmatig en zorgt voor het uitbouwen en onderhouden van contacten met sponsoren. Het Salvora Sponsorteam legt rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur van Salvora en werkt nauw samen met de Communicatie Commissie.

Openheid van zaken is belangrijk en het Sponsorteam laat dan ook eenmaal per kwartaal aan het bestuur en aan de leden van de vereniging weten welke resultaten het boekt. Zo weet iedereen welke sponsoren er zijn en wat ze voor de vereniging betekenen en winnen de sponsoren bovendien aan naamsbekendheid onder de leden van de vereniging.

Wil je het Sponsor Team iets melden of vragen, mail dan naar sponsoren@salvora.nl.

Doelstellingen en uitgangspunten van sponsoring

Salvora is een volleybalvereniging die sportiviteit, plezier, ambitie en betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan en graag de regionale mogelijkheden wil verkennen. Het is belangrijk dat de sponsoren passen bij de vereniging. Daarom worden zij getoetst op de missie en visie van de vereniging. Verder wordt samen met de sponsor gekeken welke mogelijkheden het bedrijf heeft om op de een of andere manier mee te werken aan de missie, visie en kernwaarden. Zie voor een beschrijving hiervan het Salvora Beleidsplan.

Salvora gaat proactief op zoek naar sponsoren die bij onze missie, visie en kernwaarden passen.

Een ander uitgangspunt van de vereniging is dat ze streeft naar sponsoren die zich voor meerdere jaren aan de vereniging willen binden, zodat er een goed partnership ontstaat dat steeds verder uitgebouwd wordt. Doel is dat er een win-win situatie ontstaat. Salvora vindt het belangrijk dat de vereniging haar eigen zeggenschap behoudt als het gaat over het sportieve beleid, maar sponsoren kunnen wel vanuit hun eigen expertise faciliteren bij bepaalde activiteiten die de vereniging ontplooit voor haar leden, uiteraard wel weer passend bij de missie, visie en kernwaarden.

Tot slot: Salvora is een Sallandse vereniging en vindt het daarom van belang dat haar sponsoren uit Salland (Raalte en directe omgeving) komen.