Najaarsactie Salvora van start gegaan

De heren recreanten organiseren jaarlijks de najaarsactie. Men verkoopt balkenbrij, een Kerststol of Krentenwegge.
Extra inkomsten voor onze vereniging zijn erg belangrijk om alles betaalbaar te houden!

De afgelopen week en komende week kunt u aan de deur leden van Salvora verwachten.
U kunt Salvora ondersteunen door een balkenbrij, Kerststol of krentenwegge te bestellen aan de deur of via volleybaledwin@gmail.com.

Geef dan in uw mail aan: Naam/Adres/Woonplaats/Telefoonnr/aantal Balkenbrij, Kerststol en/of Krentenwegge.
Betaling contant aan de deur, of met QR-code, levering aan het opgegeven adres op zaterdag 17 dec 2022.

Zie voor de prijzen en info: Salvora Najaarsactie 2022 dd 26-10-2022

Met vriendelijke groet,

Heren recreanten Salvora