Extra coronamaatregelen Salvora Raalte per 29 sep

Het Sportbedrijf Raalte heeft de aangescherpte coronamaatregelen zoals deze op 28 september 2020 door het kabinet zijn afgekondigd met de gemeente Raalte besproken. De waarde van sport wordt juist in deze tijd onderkend, hetgeen ook is gebleken uit het vertrekpunt dat zowel trainingen als wedstrijden en evenementen in de periode tot 20 oktober ook in binnensportaccommodaties doorgang kan blijven vinden. Ook in de voorzieningen als het gebruik van kleedkamers en sanitair zijn geen wijzigingen en kunnen deze door de leden en hun tegenstanders (op basis van de volgens bekende 1,5 m maatregelen) nog steeds worden gebruikt.

Voor de alle sportaccommodaties waar Salvora gebruik van maakt, zijn vanaf 29 september 18.00 uur de volgende aanvullende maatregelen van kracht:

  1. Ouders en begeleiders van jeugdleden worden verzocht hun kinderen voor aanvang van de training/wedstrijd buiten voor de ingang van de betreffende sportaccommodatie over te dragen aan de trainer/begeleider van het betreffende team. De trainer/begeleider draagt de kinderen na afloop op dezelfde plek buiten weer over aan de ouders/begeleiders.
  2. Het is ouders/begeleiders dus niet toegestaan om de sportaccommodatie te betreden als zij niet zelf komen sporten. Dat geldt eveneens voor het bekijken van trainingen of wedstrijden op de tribunes van de sporthallen. Deze sporthallen zijn in ieder geval tot 20 oktober a.s. gesloten voor publiek. Enige uitzondering daarop vormen chauffeurs van jeugdteams t/m 17 jaar die als tegenstander wedstrijden tegen Salvora-teams spelen. Zij vallen niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
  3. De horeca van Sportcafé Tijenraan is voor en na afloop van alle verenigingsactiviteiten gesloten voor leden van alle verenigingen. Doel van deze maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen.

Met deze maatregelen hopen wij, Salvora en het Sportbedrijf Raalte, eraan bij te dragen dat de volleysportbeoefening door alle leden zo ongestoord mogelijk kan blijven verlopen en dat trainingen en wedstrijden ook onverkort doorgang kunnen blijven vinden.

 

Mede namens Sportbedrijf Raalte,

Bestuur en TC Salvora