Coronamaatregelen vanaf zaterdag 6 november 2021

Na de persconferentie van dinsdag 2 november heeft het kabinet op aandringen van de 2e Kamer besloten om de coronamaatregelen voor de buitensport te versoepelen. De aangekondigde maatregelen voor de binnensport zijn daarbij overeind gebleven. De belangrijkste maatregel betreft daarbij het coronatoegangsbewijs (CTB) dat voor sporters en publiek van 18 jaar en ouder (18+) van toepassing wordt.

Het Sportbedrijf heeft op vrijdag 5 november onderstaande gecommuniceerd:
https://www.sportbedrijfraalte.nl/nieuws/10088/updates-coronavirus

Onderstaand de maatregelen voor wat betreft activiteiten van Salvora:

Coronatoegangsbewijzen:
Vanaf 6 november is het nodig dat iedere sporter en toeschouwer van 18 jaar of ouder een Coronatoegangsbewijs (QR-code) heeft om de sportaccommodaties te betreden. Dat kan door:
– bewijs van vaccinatie;
– coronaherstelbewijs;
– negatieve testuitslag.

Het inplannen van een test kan via:
testenvoortoegang.org
De test is 24 uur geldig na afname en de uitslag kun je in principe na ca. 2 uur verwachten.

Controle QR-codes Locatie Tijenraan:
Voor de toegangscontrole bij Tijenraan neemt het Sportbedrijf de centrale regie. Op drukke momenten zal Salvora, op verzoek van het Sportbedrijf, assisteren bij de controle op de toegangsbewijzen. Salvora zal in dat geval de controle doen van het publiek bij binnentreden van de tribune in hal 2. Salvora zal hiervoor vrijwilligers benaderen om deze controle uit te voeren.

Controle Qr-codes Overige sportlocaties:
Voor de overige binnensportlocaties (Carmel, Kwintijn, etc) is de toegangscontrole de verantwoordelijkheid voor de huurder, dus voor ons als vereniging. Dit betreft voor Salvora alleen trainingen en geen wedstrijden.
Wij als vereniging zullen de controle in die trainingslocaties dus zelf moeten doen. Om dit organiseerbaar te maken, verzoeken wij de trainers van de teams met 18+ sporters deze controle op zich te nemen. Via de playstore of appstore is de app ‘Scanner voor CoronaCheck’ beschikbaar om QR-codes te scannen. Bij een rood scherm is de QR-code niet akkoord, bij een groen scherm is de code wel akkoord.

Voor Locatie Tijenraan is het Sportbedrijf met partijen als gemeente, uitzendbureaus etc. druk doende om te bezien hoe zij de bezetting daarvoor kunnen organiseren. Gelet op de ruime openingstijden (7 dagen per week en 07.00 – 24.00 uur) gaat dit vanaf aankomend weekend vooralsnog niet lukken om dit 100% waterdicht te organiseren en start men op 6 november met steekproefsgewijs en in tijdsblokken controleren van de toegang. Het Sportbedrijf heeft de gemeente daar ook over geïnformeerd.

Mondkapje:
Omdat binnen de sportlocaties een Coronatoegangsbewijs benodigd is, is het dragen van een mondkapje niet verplicht.

Tenslotte:
Wij begrijpen dat de aangescherpte maatregelen een extra ballast is voor ons als vereniging, voor onze sporters, vrijwilligers en ons trouwe en enthousiaste publiek. Wij vragen begrip voor de geldende maatregelen, en gaan ervan uit dat alle betrokkenen zich zullen houden aan deze maatregelen. Zodoende kunnen wij allen hopelijk veilig van de trainingen en wedstrijden blijven genieten.

Namens bestuur en TC Salvora Raalte,
Raymond Kolkman, voorzitter