Niveau 1

Het spel begint wanneer het team de bal over het net heeft gegooid (hoeft dus niet op te slaan). Na elke bal die over het net gegooid is draait het hele team met de klok mee.

Wanneer de speler de bal achterin het veld heeft gevangen en de afstand naar het net te groot is mag de bal 1x overgegooid worden naar een teamgenoot. De speler die de bal op de grond laat vallen of de bal buiten het veld gooit moet buiten het veld staan.

Wanneer het team 1 bal vangt mag er een nieuwe speler het veld in (tot een maximaal van 4). Het team krijgt een punt wanneer het veld van de tegenstander leeg is.

Niveau 2

De bal moet onderhands worden opgeslagen vanaf een eigen gekozen plek in het veld. Op de plaats waar de fout gemaakt werd, wordt opnieuw opgeslagen. Dit is omdat het spel zo snel weer verder gaat.

Alle spelers mogen terug het veld in als een speler de bal toetst en hijzelf of een teamgenoot de bal vangt. Wanneer het veld van de tegenstander leeg is gespeeld heb je 1 punt gewonnen.

Niveau 3

De bal moet net als in niveau 2 onderhands vanaf een eigen gekozen plek in het veld opgeslagen worden. Elke bal die over het net komt moet getoetst worden en door een medespeler in het veld gevangen worden.

Wanneer je alleen in het veld staat moet je de bal zelf vangen. Elke keer als dit lukt mag er een speler terug in het veld. Wanneer het veld van de tegenstander leeg is heb je 1 punt verdient.

Niveau 4

De bal moet achter de achterlijn onderhands opgeslagen worden. De eerste bal wordt getoetst. De tweede bal moet door middel van een ‘vang-gooi’ beweging weer omhoog worden gebracht. De derde bal moet worden getoetst of bovenhands over het net worden gebracht.

Het is verplicht om 3 keer over te spelen! Tijdens de vang-gooi beweging mag niet gedraaid of gelopen worden.

Niveau 5

De bal moet achter de achterlijn onderhands opgeslagen worden. Alle ballen moeten bovenhands worden gespeeld of getoetst worden. Er wordt niet meer gevangen. 3 keer spelen is hierbij het maximum. Dit is niet verplicht maar wordt wel sterk gestimuleerd.

Wanneer het team in 3 keer overspeelt krijgt het een extra bonuspunt. Ook het team dat de rally wint krijgt een punt. Hierdoor zijn er meerdere punten te verdienen in 1 rally. Een slag of tipbal is toegestaan.

Niveau 6

De bal moet achter de achterlijn door middel van een onderhandse, bovenhandse of sprongservice opgeslagen worden. Alle ballen moeten bovenhands worden gespeeld of getoetst worden. Het is niet verplicht om 3x over te spelen.

Wanneer de bal op de grond bij de tegenstander komt, krijgt het team een punt. Ook mag er geblokt worden.