Contributie seizoen 2023-2024

Verenigings
contributie
Nationale
bonds-
contributie
Toeslag twee keer trainen * /
Competitie**
Grote clubactieBijdrage clubkledingTotaal
Senioren competitie€ 294,50€ 17,50€ 3,00€ 10,00€ 325,00
Senioren selectie€ 294,50€ 17,50€ 81,00*€ 3,00€ 10,00€ 406,00
Junioren competitie€ 199,50€ 17,50€ 3,00€ 10,00€ 230,00
Junioren selectie€ 199,50€ 17,50€ 65,00*€ 3,00€ 10,00€ 295,00
CMV competitie€ 120,50€ 17,50€ 3,00€ 10,00€ 151,00
CMV selectie€ 120,50€ 17,50€ 33,00*€ 3,00€ 10,00€ 184,00
Recreanten€ 137,50€ 17,50€ 3,00€ 158,00
Recreanten competitie€ 137,50€ 17,50€ 8,50**€ 3,00€ 10,00€ 176,50

Voor minder draagkrachtigen bestaat er bij de Gemeente Raalte een regeling voor tegemoetkoming in de contributie. Zie voor meer informatie Stichting Leergeld Salland.

De contributie wordt in twee gedeelten geïnd. De eerste inning bestaat uit de helft van de verenigingscontributie en de volledige bondscontributie en eventuele selectietoeslag.

Voor meer informatie m.b.t. de contributie en het aan- en afmelden verwijzen wij naar de Contributieregeling Salvora.